четвъртък, февруари 02, 2012

Forever young

Какво щеше да правиш с една цяла вечност, питаш ли се? Някога мислиш ли си за това което беше и което ще е? Ще си позволиш ли всичко, за което някога мечтаеше, ако нямаше граници и време, ако нямаше правилно или грешно, ако нищо нямаше да ти бъде отказано, знаеше, че няма да бъдеш отблъснат, сам, нямаше да съжаляваш, щеше ли?
3 желания(без право на допълнителни желания). Изричай ги директно, без умисъл и излишни въпроси. Поискай нещо и си го вземи.
Защото така щеше да действаш, ако имаше една права и сочеше към плюс безкрайност, без отрицателни числа и без теореми. Щеше да поискаш всичко.

Няма коментари:

Публикуване на коментар