четвъртък, ноември 24, 2011

Не ми проговаряй, защото


Обичам да е тихо и искам да мълча. Искам да не ми говорят също, защото думите отдавна не значат нищо. Без излишен шум, животът се приема по-леко. Без призраци от миналото и сбогувания наново. Защо ни е спомените да се връщат?

Няма коментари:

Публикуване на коментар